Kolektory słoneczne - Sosnowiec

Odnawialne źródła energii od kilku lat zdecydowanie przestały już być tylko niedostępną prognozą na przyszłość. Obecnie takie rozwiązania coraz częściej pojawiają się w prywatnych gospodarstwach domowych, których właściciele chcieliby uniezależnić się od niepewnych cen energii.

 

Wiele problemów może sprawiać dopasowanie najlepszego sposobu ogrzewania. Dlatego również w tej kwestii warto skorzystać z ekologicznych źródeł pozyskiwania energii w postaci kolektorów słonecznych. Sosnowiec jest miastem, w którym taka alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań grzewczych z roku na rok staje się coraz popularniejsza. Płynie to z zalet stosowania kolektorów, które opisaliśmy poniżej.

Kolektory słoneczne, Sosnowiec - elementy konstrukcyjne

Wysokiej jakości kolektory słoneczne służące do pozyskiwania energii cieplnej ze słońca zbudowane są z kilku elementów, przy czym każdy z nich jest niesamowicie ważny. Bez jednej części niemożliwe będzie poprawne działanie całej instalacji.

 

Główną częścią jest absorber w postaci warstwy materiału absorbującej ciepło. Ten element znajduje się bezpośrednio pod powierzchnią zbierającą promienie słoneczne i może być wykonany z różnych materiałów. Obecnie najczęściej wykorzystuje się specjalne rurki z określonych metali lub tworzyw sztucznych. Ważny jest ich czarny odcień, który w praktyce zwiększa zdolność do skutecznego absorbowania ciepła.

 

Z perspektywy użytkownika warto mieć na uwadze, że działanie każdego z elementów wymaga określonej kontroli. Jako BRIB stanowimy doświadczoną firmę również w dziedzinie kolektorów słonecznych w Sosnowcu. Dzięki takiej obsłudze można sprawdzić stan instalacji, a na samym początku współpracy również odpowiednio dopasować ją do danego gospodarstwa domowego.

Zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych - Sosnowiec

Popularność odnawialnych źródeł energii nie miałaby prawa bytu, gdyby te nowoczesne rozwiązania nie prezentowały rzeczywistych efektów. Podobnie jest również z kolektorami słonecznymi. Sosnowiec z roku na rok coraz bardziej opiera się na pozyskiwaniu energii ze słońca, co ma ogromne korzyści. Kolektory w praktyce mogą być wykorzystywane zarówno do podgrzewania wody użytkowej, jak i produkcji prądu oraz ogrzewania pomieszczeń.

Główna zasada działania kolektorów słonecznych w Sosnowcu

W zależności od wybranego wariantu pracy można mówić o różnym sposobie podłączenia instalacji. Kolektory słoneczne w Sosnowcu zaprogramowane do podgrzewania wody wykorzystują ciecz chłodzącą (zazwyczaj jest to woda z dodatkiem glikolu), która przepływa przez rurki absorpcyjne, tym samym pobierając ciepło, a następnie przekazując je do zbiornika z wodą użytkową.

 

Natomiast kolektory słoneczne do ogrzewania pomieszczeń podłączone są do systemów centralnego ogrzewania. Wtedy ciecz chłodząca przekazuje ciepło do instalacji grzewczej.

 

Kolektory słoneczne w Sosnowcu do produkcji energii elektrycznej wykorzystują fotowoltaiczne ogniwa, zmieniające bezpośrednio promieniowanie słoneczne w prąd.